Generalforsamling og efterårsmøde 2021.

Lørdag den 30. oktober 2021.

I indkaldes hermed til den årlige generalforsamling samt efterårsmøde, som afholdes på Jelling Seminarium (University College Lillebælt), Stationsvej 4, 7300 Jelling.

I foråret 2020 og i foråret 2021 skulle vi have haft besøg af Wim Boens, Belgien, møderne blev desværre aflyst, så nu prøver vi igen.

Wim Boens er en god bekendt af vores blad Den Alpine Have, hvor vi har nydt godt af hans mange artikler. Det bliver spændende at møde Wim denne dag i Jelling.
Se Den Alpine Have, nr. 143, side 14 - eller klik her.
Da han holder foredragene på engelsk, vil de blive oversat.

Dagens program:

 Kl. 8.45-09.30

Aflevering af planter til udstilling i forhallen på seminariet til et medlem af bestyrelsen.
Planterne skal være forsynet med navneskilt og en udstillingsseddel med navn på plante og ejer. Denne seddel kan hentes her, eller ved ved henvendelse pr. mail eller telefon til formanden.

Retningslinjerne for planteudstillingen kan ses her.


Plantesælgerne kan få deres salgsplanter afleveret enten bagerst i foredragssalen i afspærret område eller på gangbroen lige udenfor.
Vi beder plantesælgerne ved tilmelding til mødet bestille det antal borde, som I har brug for til jeres plantesalg. Det vil lette opstillingen. Vi beder jer samtidig deltage i oprydning og fejning efter salget.

Retningslinjerne for plantesalget kan ses her.

 Kl. 9.00–9.30

Vi mødes til morgenkaffe.
Ved indgangen vil I få stemmeseddel til planteudstillingen. I år er entreen gratis.

 Kl. 9.30–10.30 Generalforsamling (se dagsordenen her)
 Kl. 10.45-12.15 Wim Boens fortæller om: Snowdrop’s Companions. Bringing some real colour to the winter garden.
Et foredrag om ledsageplanter til vintergækker, der tilføjer noget farve.
Der vil være en kort pause undervejs I foredraget.
 Kl. 12.15-13.15 Frokost.
I frokostpausen sælges lodder til det amerikanske lotteri.
Husk at stemme på planteudstillingen, inden mødet starter igen.
Kl. 13.15-14.45 Wim Boens fortæller om: Favourites throughout the seasons.
Et foredrag om nogle af hans egne planter og hvordan han dyrker dem
Der vil være en kort pause undervejs I foredraget.
Kl. 14.45-15.00 Offentliggørelse af vinderne af planteudstillingen.
Kl. 15.00–16.00 Kaffepause.
Udtrækning af amerikansk lotteri.
Kl. 16.00 Plantemarked.
Plantesælgere skal give minimum 5 planter til lotteriet, ellers opkræves 100 kr.

Til dette arrangement vil vi igen tilbyde vores sjællandske, norske og svenske medlemmer, at vi refunderer hele udgiften til Storebæltsbroen ved 4 personer i 1 bil. Refusionen vil blive nedsat ved mindre antal personer i 1 bil.

Du skal selv medbringe frokost samt kaffe/te til hele dagen. Foreningen serverer et rundstykke til morgenkaffen og kage til eftermiddagskaffen.

Til det amerikanske lotteri modtager vi gerne spændende planter.

Tilmelding til dagen skal ske til:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
eller evt. Bjarne Basse, tlf. 29 80 47 75,

senest torsdag 28. oktober 2021.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.


Generalforsamlingen afvikles med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virke – ved Irma Poulsen
3. Det reviderede regnskab til godkendelse – ved Torben Ulrick<
Der er 2 års regnskaber: for 2019-20 og 2020-21.

4. Forslag fra bestyrelsen
a. Fremtidige aktiviteter – ved Irma Poulsen
b. Budgetforslag – ved Torben Ulrick

5. Forslag fra medlemmerne
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer m.fl.
a. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf 3 er på valg i år:
Torben Ulrick
Fritz Thise
Hanna Ammitzbøll

b. Valg af bestyrelsessuppleanter:
1. suppleant: Nils-Jørgen Rasmussen
2. suppleant: Lene Juelsgaard Petersen
Suppleanterne er på valg hvert år

c. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant:
Revisor: Henning Madsen
Suppleant: Lis Nielsen

7. Eventuelt


Wim Boens

Som Som 8-årig blev Wim Boens af sin mor opfordret til at starte sin egen køkkenhave - fra da af var han solgt, og han udfordrede sig selv til at dyrke flere og flere forskellige (ofte svære) planter.

I de sidste 10 år har han hovedsageligt interesseret sig for løg og knolde samt skyggeelskende planter. Men hans interesse for have og planter er meget vidtspændende og omfatter bl.a. urter, alpine planter og orkideer - for blot at nævne nogle få.

Udover at skrive artikler til magasiner som “The Plantsman”, “The International Rock Gardener” og “Garten Praxis” (og vores eget medlemsblad "Den Alpine Have") har han været webadministrator og sekretær for det Flamske Alpine Selskab i 9 år og er nu æresmedlem af bestyrelsen i dette selskab.

Herudover er Wim ansvarlig for frøbytningen i British Crocus Group og er et stiftende og ledende medlem af "Microgardens", en organisation der opfordrer til og vejleder omkring det at have en meget lille have - de såkaldte byhaver.

De sidste 2 år har Wim været tilknyttet Ghent Universitets botaniske have som ekspert.

Wim

Klik for mere info.


Arbejdernes Landsbank


Lasertryk


DAH Bliv Medlem