Medlemskab og kontingent

v/Torben UlrickMedlemsskab

Opkrævning på kontingent bliver udsendt i løbet af december måned indeværende år, til betaling i begyndelsen af januar i det år kontingentet omhandler.

På den nyligt afholdte generalforsamling blev følgende vedtaget:

Kontingentsatser for perioden 1. januar – 31. december:
A-medlemskab af Den Alpine Have, Danmark + medlemskab af AGS, England kr. 540,00
A-medlemskab af Den Alpine Have, Danmark + familiemedlemskab af AGS, England kr. 570,00
B-medlemskab af Den Alpine Have, Danmark kr. 225,00

Vi er meget glade for, at mange af vore medlemmer bruger betalingsservice. Vi sparer tid, penge og arbejde. Omkostningerne til opkrævning kan blive væsentligt reduceret, hvis flere vil tilmelde deres kontingentbetaling til betalingsservice.

Når I får jeres kontingentbetaling, og den ikke allerede er tilmeldt til betalingsservice, håber vi, at I vil tilmelde den, så den i fremtiden går via betalingsservice. I skal blot bruge indbetalingskortet, som sendes til jer fra Nets. På dette kort står alle de oplysninger, som I skal bruge.

Ændring af medlemsskab:

A-medlemskab kan ændres til B-medlemskab hvert år senest d. 1. november.
I så fald vil kontingentet for det kommende kalenderår blive nedsat med kontingentbeløbet til The Alpine Garden Society, England.

B-medlemskab kan ændres til A-medlemskab på hvilket som helst tidspunkt af året.
Kontingentbeløbet vil blive forhøjet med det beløb, som på dette tidspunkt er gældende for medlemskabet af The Alpine Garden Society, England.

Til vores udenlandske medlemmer:
Det er desværre ikke gratis for os at modtage penge fra udlandet. Modtagelse af kontingent via en bankoverførsel koster foreningen 50 kr., og betaling via Paypal koster foreningen 25 kr. Jeg skal derfor bede om, at man afhængig af betalingsmåde lægger disse beløb til kontingentet ved betalingen.
Beløbene fremgår af den opkrævning, der udsendes, men mange glemmer det desværre.

Skulle I have spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte foreningens kasserer